Apie laikraštį "Mano studijos"

Leidinio „Mano studijos“ tikslas – padėti būsimiems studentams lengviau apsispręsti renkantis specialybę ir aukštąją mokyklą. Leidinyje apžvelgiama situacija darbo rinkoje, nagrinėjama kokios specialybės paklausiausios, kurie universitetai vertinami geriausiai ir kokius reikalavimus baigiantiesiems kelia verslas.

Leidinys pasirodo dukart metuose ir platinamas nemokamai 50.000 egz. tiražu. Tiražo spausdinimas ir platinimas audituojamas UAB KPMG.